HurenVerhurenAlgemeenAanbod
 
 
 

Privacy Statement

Voor beHome is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt beHome zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
Om het het gebruik van de website te bevorderen kan beHome gegevens vastleggen in een bestand. beHome gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, alsmede de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van beHome. Als beHome hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden.

Gekwantificeerde gegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat beHome haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, kan beHome een klein bestand naar uw computer sturen, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.behome.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.behome.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).