HurenVerhurenAlgemeenAanbod
 
 
 

Privacy Statement (2)

De partners waar beHome mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. beHome is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

beHome draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat beHome persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven.

beHome behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder waarschuwing wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

beHome
Postbus 3140
2601 DC Delft

Telefoonnummer 015-214 51 24
E-mail info@behome.nl

< Vorige