HurenVerhurenAlgemeenAanbod
 
 
 

Algemene Voorwaarden beHome

Indien u zich bij beHome als woningzoekende inschrijft gaat u uitdrukkelijk accoord met de volgende voorwaarden:

  • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
  • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door beHome gecontroleerd worden.
  • U geeft beHome expliciet opdracht tot het zoeken van geschikte woonruimte, op welke manier de bemiddeling tot stand komt doet niet ter zake.
  • Aan de bevestiging van deze inschrijving kan geen recht op toewijzing worden verleend.
  • Bij een inschrijving dienen altijd de volgende originele documenten te worden overlegd: identiteitsbewijs, recent bankafschrift, loonstrook / arbeidscontract. BeHome zal van deze documenten een kopie maken en archiveren.
  • Indien u een woning krijgt toegewezen zult u een huurcontract ondertekenen dat bij beHome gebruikelijk en marktconform is.
  • Er kan nooit een optie op een woning worden genomen, alleen de aanbetaling van een maand huur en een maand borg zorgt er voor dat de woning verder niet wordt aangeboden/ verhuurd.
  • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan op basis van toestemming van de verhuurder. Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen dan zal de verhuur niet tot stand zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds of een aanbetaling geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.